Projekt Styrket Indsats

Projekt Styrket Indsats (PSI) er en landsdækkende indsats målrettet ledige og beskæftigede.

Formål

Hensigten med PSI er at styrke både de ledige og beskæftigedes almene færdigheder, så de kan blive bedre til at læse, skrive, regne og bruge it. Det er et tilbud til virksomheder, tillidsrepræsentanter, fagforeninger, a - kasser og jobcentre, så de alle bliver bedre til at spotte, informere, motivere og uddanne målgruppen indenfor enten forberedende voksenundervisning eller ordblindeundervisning. 

Baggrund

En stor del af den danske befolkning har udfordringer med de almene færdigheder indenfor læsning, stavning, regning og it. På langt de fleste arbejdspladser er det af vital betydning for den interne kommunikation og for virksomhedens udvikling, at der er et grundlæggende godt niveau af de ansattes almene kompetencer. Mangelfulde almene kompetencer kan medføre manglende motivation til uddannelse og manglende lyst til at indgå i de faglige kompetenceløft, der tilbydes på arbejdspladsen, og som er forudsætningen for arbejdspladsens udvikling og for medarbejdernes fastholdelse af jobbet. 

PSI er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under "Puljen til en styrket indsats for ordblinde og læse-,skrive og regnesvage". Projektet er et samarbejde mellem fagforbund, a - kasser, arbejdsgiverorganisationer, KL og AOF Danmark.

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om PSI, er du velkommen til at kontakte din lokale AOF afdeling.

Udfold beskrivelse

Adresser

  • Hededammen 5, 6705 Esbjerg Ø

Tlf.: 70 20 23 77

Yderligere information om kurset

Kontakt AOF Center Sydjylland på telefon 70 20 23 77 eller mail aof@aofsydjylland.dk for yderligere information.