Føniks

’Føniks’ er et særligt tilrettelagt forløb for flygtninge/indvandrere med traumer

Føniks er et særligt tilrettelagt forløb for traumatiserede og psykisk belastede kursister. Der er tale om et støttende og udviklende forløb for kursister, som indlærer dansk meget langsomt og uregelmæssigt, og derfor ikke kan følge et normalt sprogcenterforløb.

 

Formålet er danskundervisning, som tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte kursists faglige standpunkt, uddannelses- og sproglige baggrund og med særlig hensyntagen til den enkeltes helbredsmæssige tilstand fysisk og psykisk. Kursisten støttes til en bedre håndtering af individuelle ubalancer med henblik på en bedre funktionsevne, herunder hukommelse og koncentration.

Kursister, der evner at deltage i enten Danskuddannelsernes modultest eller afslutte en prøve kan i samråd med holdets lærere træne til dette på Føniks eller blive sluset over på en af danskuddannelserne på det niveau, de befinder sig på.

Udfold beskrivelse

Adresser

  • Hededammen 5, 6705 Esbjerg Ø

Tlf.: 70202377

Yderligere information om kurset

AOF Center Sydjylland har en bred vifte af aktiviteter, som styrker kompetenceudviklingen i 8 kommuner i den Sydjyske region. AOF Center Sydjylland tilbyder aftenskolekurser (herunder foredrag), uddannelsesforløb, FVU kurser, ordblindekurser, projekter og kurser. Alt sammen i tæt samarbejde med jobcentre, fagbevægelsen og uddannelsesinstitutioner.