Ledige kan vende styrkede tilbage når krisen er slut

Ledige kan bruge krisen til at opkvalificere deres kompetencer. Det er nemlig nu muligt at teste online.