Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Vi udbyder forskellige kurser og forløb for unge, som er i gang med en erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Kurserne indeholder emner som pædagogik, psykologi, samfundsfag, kommunikation, konflikthåndtering, sundhed, samarbejde, privatøkonomi, kreative fag og meget andet.

Erhvervsgrunduddannelsen varer i ca. 2 år, og er en uddannelse, hvor eleven skiftevis er på skole og i praktik. Eleven får løn under hele uddannelsen. For at starte på uddannelsen skal forløbet godkendes af kommunens EGU-vejleder.

Kurserne  retter sig mod unge, som er i gang med en erhvervsgrunduddannelse. Vi har kurser målrettet elever inden for pædagogisk- og plejeorienterede brancher, samt kurser, som henvender sig til EGU-elever indenfor andre brancher, som ejendomsservice, vej og park, gartner, køkken mv.

Udfold beskrivelse

Adresser

  • Vermundsgade 1, 2100 København Ø - ved Universitetsparken

Tlf.: 36 39 00 20

Yderligere information om kurset

Et intro-forløb for EGU-elever i samarbejde med UU København. Et 3 ugers kursus, hvor 10-15 elever oplever en fælles start på et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb. 

De unge introduceres til arbejdskultur og -regler (også de uskrevne). De hører om, hvordan man læser en lønseddel, hvordan man melder sig syg, hvordan man håndterer en konflikt eller søger hjælp til konflikthåndtering.