Danskuddannelse

Hvis du er udlænding med opholdstilladelse i Danmark, har du ret til gratis danskuddannelse de fem første år, du er i landet.

Det samme gælder for borgere fra andre EU-lande, som arbejder her.

På danskuddannelsen lærer du det danske sprog, så du kan passe et arbejde, tage en uddannelse og klare dig i Danmark. Vi underviser om dagen og om aftenen, og nogle steder kan du få undervisning i weekenden. Du kan kontakte din lokale AOF-afdeling for at høre mere. 

Danskuddannelsen er delt op i tre forskellige uddannelser, som hver består af seks moduler. Hvert modul slutter med en test, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. Til sidst skal du til den afsluttende dansk prøve.

Inden du kan komme i gang, taler du med en visitator på sprogcentret, og sammen finder I ud af, hvilken danskuddannelse du skal gå på. Det er blandt andet din baggrund fra dit hjemland, der afgør niveauet.

Danskuddannelse 1 er for dig, der ikke har lært at læse eller skrive dit modersmål, eller ikke læser eller skriver det latinske alfabet. Danskuddannelse 1 gør dig i stand til at gå på arbejde i Danmark og klare dig i det danske samfund.

Danskuddannelse 2 er for dig med en kortere skolebaggrund fra dit hjemland. Danskuddannelse 2 klæder dig på til at tage en faglig eller en kompetencegivende uddannelse.

Danskuddannelse 3 er for dig, der har en lang uddannelse fra dit hjemland. Danskuddannelse 3 klæder dig på til at tage en faglig eller en kompetencegivende uddannelse.

Alle danskuddannelser bliver afsluttet med en national prøve, der er passer til den danskuddannelse, du har været på.

Hvis du er selvforsørgende betaler du et depositum, som du får tilbage, når du afslutter forløbet.

Vores forskellige sprogcentre har forskellige tilbud. Nogle steder tilbyder vi et særligt materiale som e-læring, der tager udgangspunkt i hverdagen hos forskellige brancher. På den måde kan du få en instruktion over nettet til det danske sprog på arbejdspladsen og til de fagudtryk, der bliver brugt.

Udfold beskrivelse

Adresser

  • Lombjergevej 1, 5750 Ringe

  • Østergade 51, 5600 Faaborg

  • Kastanievej 34, 5900 Rudkøbing

  • Toften 600 Hus B, 5330 Munkebo

Tlf.: 62 21 73 73