Job og uddannelse til enkeltpersoner

Leder du efter et nyt job, eller skal du i gang med en uddannelse? Vi kan skræddersy et forløb til dig, hvor du får klarhed over, hvilken vej du skal.

Vi tilbyder blandt andet:

  • CV-skrivning
  • Uddannelsesafklaring
  • Netværks- og kommunikationstræning
  • Motivationsforløb og kompetenceafklaring
  • Jobcoaching
  • Læse-skrive kurser
  • IT-kurser
  • Kurser i personlig udvikling

Vi har dig og din situation i centrum, så du bliver professionelt klædt på til at forfølge netop dine erhvervsønsker. Under individuelle samtaler får du præcis rådgivning og vejledning i, hvordan du finder det rette job eller den rigtige uddannelse for mig.

Udfold beskrivelse

Adresser

  • Snorrebakken 58, 3700 Rønne

Tlf.: 56957583

Yderligere information om kurset

Tryghedspuljen er et samarbejde mellem KL og Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte (KTO).

Målet med tryghedspuljen er at yde en ekstra indsats, når medarbejdere bliver afskediget som følge af den stramme kommunale økonomi.
Puljen giver mulighed for at søge midler til bl.a. kompetenceudvikling, efteruddannelse og vejledning, hvis medarbejderen er afskediget som konsekvens af kommunernes stramme økonomi.

Der kan søges midler til aktiviteter for månedslønnede varigt kommunalt ansatte, som er blevet afskediget som følge af budgetbesparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelse af arbejdspladser, kapacitetsmæssige besparelser. Puljen omfatter alene ansatte, som endnu ikke er fratrådt og herunder afskedigede, der fritstilles i opsigelsesperioden.

Det er medarbejdere der kan søge puljen. Der kan søges på skema via www.tryghedspuljen.dk.

Ansøgningen skal underskrives af den afskedigede medarbejder, dennes nærmeste leder samt den relevante tillidsrepræsentant. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant for området er det den lokale afdeling der skal underskrive.

AOF Center Bornholm afviklede et forløb i starten af 2013 for opsagte dagplejere. AOF Center Bornholm er parate til at etablere nye forløb ved henvendelse fra flere afskedigede medarbejdere. Det vil blive vurderet om der er deltagere nok til at etablere et hold.

Der er midler i Tryghedspuljen i perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018.

 

Jobrotation kombinerer uddannelse af medarbejdere med ansættelse af erstatningsarbejdskraft

Jobrotation er en attraktiv mulighed for at få finansieret vikarer, når din virksomhed sender medarbejdere på efteruddannelse. Den såkaldte jobrotationsydelse udgør pr. 1 januar 2016 kr. 181,35 for hver time en medarbejder er i uddannelse på normal løn. Ydelsen bruges til at betale en vikar, der kan rekrutteres blandt ledige i et samarbejde med Jobcentret og A-kassen. Ordningen er primært rettet mod kortuddannede. Der er mange fordele ved jobrotation:

Din virksomhed får øget konkurrencekraft ved at uddanne medarbejdere, samtidig med at driften klares af vikarer får mulighed for at rekruttere nye faste medarbejdere blandt de tidsbegrænsede vikarer får den mest optimale finansiering af et uddannelsesforløb med indbygget vikardækning

Dine medarbejdere får nye kompetencer gennem deltagelse i uddannelse får uddannelse på normal løn øger deres ansættelsessikkerhed undgår at vende tilbage til en arbejdspukkel, fordi driften under fraværet er klaret af vikarer.

Vikarerne sikrer sig et vikariat på overenskomstmæssige lønvilkår opbygger attraktive kompetencer til søgning af fast beskæftigelse styrker netværk/selvafklaring/brancheindsigt

Yderligere information kan fås via dette link: http://www.brugjobrotation.dk/fvu