Forberedende voksenundervisning læsning (FVU Dansk)

Har du brug for at blive bedre til at læse, skrive og stave, kan du få hjælp hos os. Vi underviser unge og voksne i dansk.

Sammen med en lærer finder du ud af, om forberedende voksenundervisning er noget for dig, og om du kan gå om dagen eller om aftenen. Vi tager udgangspunkt i det, du gerne vil være bedre til. Du kan selv få indflydelse på, hvilke emner du vil arbejde med. Det kan for eksempel være emner, du støder på i din hverdag, i din fritid eller på dit arbejde.

Vi arbejder med den slags dansk, der bliver brugt i dagligdagen. Det kan for eksempel være breve fra kommunen eller fagforeningen og tekster på borger.dk. Vi skriver breve, huskesedler og indkøbssedler, og du lærer den grammatik, som du har brug for i det daglige.

Vi bruger computer i en del af undervisningen, når vi skriver, læser tekster og e-mails og søger på nettet.

Undervisningen er ikke som dengang, du gik i folkeskole. Vi underviser på en anden måde og gør det sjovt at lære. Hos os lærer du noget, du kan bruge i din hverdag, eller hvis du skal i gang med en uddannelse, og vi møder dig med respekt og ligeværd.

Du bliver undervist af lærere, som er specialister i at undervise unge og voksne. Lærerne har god tid til dig. Du lærer dem rigtigt godt at kende, og de støtter dig med at finde dig til rette i undervisningen.

Undervisningen i dansk er opdelt i fire trin, og sammen finder vi det trin, som passer til dig. Du har mulighed for at afslutte din undervisning med en prøve efter det sidste trin, der svarer til 9. klasses afgangsprøve. Det giver dig adgang til videre uddannelse.

Du kan gå til undervisning, mens du er på dagpenge.

Kontakt os og hør hvordan du kommer i gang.

Det er gratis, hvis du er i målgruppen 

Udfold beskrivelse

Adresser

 • Snorrebakken 58, 3700 Rønne

Tlf.: 56957583

Yderligere information om kurset

Hvad er FVU dansk?

Det er Forberedende Voksenundervisning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling på dansk med bl.a. jobsøgning som tema.

Formålet med kurset er:

 • At blive bedre til at læse, stave og skrive både privat og i forbindelse med jobsøgning
 • At blive bedre til at bruge IT  i dagligdagen
 • At få feedback på dine skriftlige ansøgninger
 • At få et socialt netværk og faglig sparring

Ved kursusstart deltager du i en afklaring, så undervisningen kan målrettes dine behov.

 

Kurset indeholder:

 • Undervisning i læsning, skrivning, stavning og tekstforståelse
 • Brug af IT som hjælpemiddel
 • Jobsøgning, CV og ansøgningsskrivning
 • Fokus på skriftlig kommunikation
 • Feedback og vejledning
 • Mulighed for at tage en FVU-dansk-trinprøve

 

Kurset foregår sådan:

 • Undervisningen består af oplæg og øvelser individuelt og i grupper
 • Vi udarbejder en individuel plan sammen med dig
 • Vi bruger eksempler fra dagligdagen
 • Det foregår i AOF Center Bornholms lokaler, hvor der stilles computere og iPads til rådighed
 • Undervisningens varighed er på minimum 40 lektioner med mulighed for at forlænge forløbet

 

Pris:

 • Undervisningen er gratis

 

Undervisere: Stéphanie Norlin og Carina Pedersen