Betalingsbetingelser

Generelle retningslinjer

Følgende betalingsbetingelser gælder ved køb på www.aof.dk.

Denne butik anvender DIBS. Betalingen med kreditkort i denne butik er derfor sikret og certificeret af VISA og Mastercard.

Bemærk: I mange tilfælde har køber 14 dages fortrydelsesret ved handel på nettet.
Undtaget herfra er blandt andet køb af rekreative fritidsaktiviteter, som omfatter de fleste kurser på denne portal.

 

Betaling

Din plads på holdet er først endeligt reserveret, når vi har modtaget din fulde indbetaling på det pågældende deltagergebyr. Modtages den fulde betaling ikke rettidigt, vil pladsen blive frigivet. En evt. afmelding skal ske ved henvendelse til den lokale AOF Afdeling, der udbyder kurset/arrangementet.

Afdelingerne giver mulighed for en eller flere af følgende betalingsmåder:

 • Indbetaling via netbank
  vær opmærksom på FIK +71 indbetalingskoden på udsendte bekræftelsesmail. Denne indtastes i netbank fx under "Betal indbetalingskort".
 • Indbetaling via fremsendt girokort
  Har du valgt girokort som betalingsmetode, vil du oftest først modtage girokortet, når kurset bliver sat i gang. Girokort fremsendt pr. email KAN KUN BRUGES TIL NETBANK. Ønskes girokort fremsendt med almindelig post, bedes dette oplyst ved tilmeldingen.
 • Med betalingskort via AOF's hjemmeside
  Der udsendes en bekræftelsesmail umiddelbart efter tilmeldingen - der udsendes ikke yderligere bekræftelse. I nogle afdelinger skal du medbringe denne bekræftelsesmail ved kursus start.
 • Kontant/betalingskort på det lokale AOF kontor
  Kontakt evt. din lokale AOF afdeling og hør, om kortbetaling er muligt ved fremmøde. Ved betaling på nettet anvendes DIBS, der er garant for nem og sikker betaling.
 • Mobilepay på AOF's hjemmeside

 

Ved alle kortbetalinger fremgår pris tydeligt i betalingsvinduet, inden der trykkes OK. Pris inkl. gebyr vist i DIBS vinduet er altid den gældende pris.

 

Aflysninger

Hvis der ikke er nok tilmeldte til kurset/arrangementet, forbeholder AOF sig retten til at aflyse dette. Ved aflysning vil et eventuelt indbetalt beløb blive returneret til dig.

I stedet for eventuel aflysning af kurset, foredraget eller øvrigt arrangement kan startdato ændres. Du vil så få besked og have mulighed for at afmelde dig med fuld tilbagebetaling ligesom ved aflysning.

 

Ændringer i afholdelse

Ændringer bliver udmeldt via sms og e-mail. Derfor bedes mobil nr. og/eller e-mail-adresse oplyst ved tilmelding.

 

Fortrydelse og afmelding

Ekskursioner, spisning, kulturelle arrangementer og rekreative fritidsaktiviteter:

Tilmelding til ekskursioner eller arrangementer med fx teater- eller koncertbilletter, spisning, rejser mv. er bindende, og uanset om de er købt og betalt over internettet, kan kursusgebyret ikke refunderes. Din tilmelding er bindende.

Dog kan den enkelte afdeling give mulighed for, at du som deltager kan afmelde dig arrangementer og få hele eller noget af din betaling retur. Dette undersøger du ved henvendelse til den afdeling der udbyder arrangementet. Der skal typisk være afmeldt mindst 14 dage før start, hvis det skal være en mulighed.

Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.

 

Kurser købt via kursusportalen, som ikke er omfattet ovenfor:

I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Nogle kurser købt på denne portal er omfattet af denne fortrydelsesret fx erhvervskurser uden tilskud igennem folkeoplysningsloven.

(se evt. www.forbrug.dk under 'fortrydelsesret').

Fortrydelsesfristen er her 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, dvs. når du tilmelder dig kurset.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (fx på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, du har indgået aftalen.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette den lokale AOF afdeling om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt (fx pr. brev eller e-mail) skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til den lokale afdeling, som udbyder kurset/arrangementet (se evt. vejledning under punktet Henvendelse).

 

Handicap/specialundervisning

Ved deltagelse på små hold med handicap/specialundervisning skal deltagerne iflg. folkeoplysningsloven skriftligt erklære sig berettiget til handicap/specialundervisningen i det konkrete emne. Denne erklæring afgives til underviseren ved kursets start.

Pligt for udenbysdeltagere til at oplyse cpr-nr.

En deltager, som melder sig til et kursus i en anden kommune end hjemstedskommunen, har som betingelse for deltagelse i undervisning m.v., pligt til at oplyse sit fulde personnummer til AOF afdelingen, jævnfør Folkeoplysningsloven.

Bøger, materialer, fotokopier

Betales af deltagerne og anskaffes i samråd med læreren. Ved nogle kurser er der medregnet en udgift til materialer i kursusgebyret, som skal betales af alle. Ved andre kurser aftales det undervejs med underviseren (fx ved madlavning kan det aftales undervejs, hvilke retter der laves og dermed hvad udgiften bliver).
Pensionister, efterlønsmodtagere, ledige og studerende, der går til nedsat pris, skal stadig betale hele materialeudgiften.

 

Henvendelse

Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal som udgangspunkt ske til den AOF afdeling, som udbyder kurset/arrangementet. Dog kan underviserens telefonnummer eller e-mail nogle gange være sat på som kontakt under kursusbeskrivelsen.

Hvilken afdeling, der udbyder det enkelte kursus/arrangement kan ses på kursusoversigterne på www.aof.dk eller i markedsføringsmateriale.