Denne butik anvender DIBS.
Betalingen med kreditkort i denne butik er derfor sikkert og certificeret af VISA og Mastercard.

AOF Vestegnen

AOF Storkøbenhavn, Birkedommervej 41, 1. sal (Vestegnens lokale kontor: Siestavej 7, 2600 Glostrup. Åbent hver tirsdag mellem kl. 10-15.)
2400 København, tlf. 92 90 10 80.
Mail: aftenskole@csk.aof.dk


Web:
København/Frederiksberg/Ballerup: aof.dk/storkbh
Herlev: herlev.aof.dk
Albertslund/Glostrup/Høje Taastrup/Ishøj/Vallensbæk: vestegnen.aof.dk


CVR-nr. 26 55 13 23.

AOF Storkøbenhavn dækker følgende kommuner:
København, Frederiksberg, Ballerup, Herlev, Albertslund, Glostrup, Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk

Tilmelding og betaling
Tilmelding via vores hjemmesider (se ovenfor) og på tlf.: 92 90 10 80. Telefonen er åben mandag - torsdag kl. 10:00-12:00 og 14:00-15:00.

Du er også velkommen til at møde op på et af vores lokale kontorer:

  • København: Birkedommervej 41, 1. sal. (pr. 1. februar: fredag ml. 10-12, eller efter aftale)
  • Vestegnen: Siestavej 7, 2600 Glostrup tirsdag mellem 10-15.
  • Herlev: Herlev Hallen, Tvedvangen 198, 1, 2730 Herlev. Mandag og onsdag 9-13


Overstiger kursusprisen 1000 kr. kan du dele betalingen i to rater. Hvis du stopper inden kurset er afsluttet, er du forpligtiget til at betale evt. resterende beløb.

Prisen er anført ved hvert hold.
Betalingsfristen er 14 dage efter tilmelding. Du kan betale via netbank og med dankort ved tilmelding via hjemmeside. Vi fremsender bekræftelse og faktura pr. mail eller post. Bemærk: Ved debatarrangementer, foredrag, byvandringer, ture og rejser refunderes kursusgebyret ikke, medmindre aflysning sker fra kontoret.

Tilbagebetaling:
Din tilmelding er i princippet bindende, når du har indbetalt kursusgebyret. Fortryder du din tilmelding, betaler vi gerne pengene tilbage ved afbud senest 14 dage før holdstart, mod et ekspeditionsgebyr på 100 kr. Hvis et hold ikke igangsættes, bliver du tilbudt at gå på et andet hold eller få dine penge retur. Ved debatarrangementer, foredrag, byvandringer, ture og rejser refunderes kursusgebyret ikke, medmindre aflysning sker fra kontoret.

Bekræftelse og faktura:
Reservationsbekræftelse/tilmeldingsbekræftelse og faktura med betalingsinfo sendes særskilt. Hører du ikke andet, skal du møde som anført på din bekræftelse.

Information fra kontoret:
Ved information om ændring af undervisning m.m., giver kontoret besked pr. sms/e-mail til alle berørte deltagere.

Små hold på særlige vilkår:
Deltagere på små hold med hensyntagende undervisning skal skriftligt erklære sig berettiget til undervisning i det konkrete fag. Erklæringen skal underskrives ved første mødegang.

Bøger og materialer:
Betales af deltagerne og anskaffes i samråd med læreren.

Undervisningstider:
Første mødedato er anført under det enkelte hold. Lektionslængden er 55 minutter, hvoraf 10 minutter er beregnet til
pause. På de fleste bevægelsesfag er pausen fratrukket i undervisningstiden.


Ferie og fridage
(alle dage er inklusive)

Efterårsferie: 15.10.22- 23.10.22

Juleferie: 21.12.22-02.01.23

Vinterferie: 11.02.23 -19.02.23

Påskeferie: 01.04.23-10.04.23           

1. maj: 01.05.23

St. Bededagsferie: 05.05.23-07.05.23

Kr. Himmelfartsferie: 18.05.23-21.05.23

Pinse: 27.05.23-29.05.23

Grundlovsdag: 05.06.23

Sommerferie: 23.06.23->

Forbehold:
Der tages forbehold for lærer-ændringer, udsættelse af holdstart/kursusgange, flytning af undervisningssted samt eventuelle lovændringer, ligesom der tages forbehold for trykfejl.

Ved aflysninger:
Erstattes undervisningstimerne i forlængelse af planlagte undervisningsgange.

____________________________________________________________________________________

Tilskud til borgerne:
Albertslund Kommune: Yder tilskud til egne borgere efter følgende regler: Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (dagpengemodtagere) betaler selv 70% pr. kursus, foredrag, arrangementer og byvandringer. Tilskud pr. år (1/1-31/12) max. 800 kr. Tilskud ydes også udenfor kommunen. Ring venligst til AOF Vestegnen, hvis du er i tvivl om tilskudsreglerne.

Ballerup Kommune: Yder ikke tilskud.

Glostrup Kommune: Yder ikke tilskud. Der ydes dog tilskud til borgere i kommunen på særlige forebyggende kurser i bevægelse. Dette er anført i kursusbeskrivelsen.

Høje Taastrup Kommune: Yder ikke tilskud.

Ishøj Kommune: Yder tilskud til egne borgere efter følgende regler: Pensionister (der modtager social pension), efterlønsmodtagere, arbejdsledige (dagpengemodtagere) og langvarigt syge, samt personer, der er pensioneret fra det offentlige på efterlønslignende vilkår, betaler selv minimum 50 kr. pr. kursus/ foredrag. Tilskud pr. år (1/1-31/12) max. 800 kr. Der ydes ikke tilskud udenfor Ishøj Kommune.

Vallensbæk Kommune: Yder ikke tilskud

Herlev kommune: Pensionister og efterlønsmodtagere der er bosat i Herlev Kommune får 30% i tilskud, dog kun til 1 kursus per sæson til efterlønsmodtagere.

Frederiksberg/København: Yder tilskud på 6 kr. pr lektion til egne borgere, der går under følgende kategorier: Pensionister, efterlønsmodtagere, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsledige (dagpengemodtagere)