Alle kan deltage

Alle - uanset bopælskommune - er velkomne til at deltage i skolens aktiviteter.

Tilmelding

Kan foregå ved on-line tilmelding via internettet www.aof-skive.dk, telefonisk eller personligt kontakt til kontoret tlf. 9752 5922 eller e-mail aof@aof-skive.dk og skal ske senest 10 dage før kursusstart. Tilmelding anses for bindende, når du har modtaget et girokort.

Kursuspris

Ved hvert hold er angivet en pris, som gælder pr. deltager, medmindre andet er oplyst.

Betaling

Inden kursusstart vil du modtage et girokort. Efter igangsættelse af et kursus kan betaling ikke refunderes, med mindre der er venteliste - dette gælder også ved sygdom.

Kurser m.m. købt via kursusportalen

I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Kurser og andre aktiviteter købt på denne portar er derfor omfattet af denne fortrydelsesret.

Start

Ved hvert hold står anført startdato og tidspunkt. En holdtime = en undervisningslektion, som er på 45 min. undervisning plus 10 min. pause.

Ferier

AOF Skive har ferielukket uge 7 og uge 42.

Henvendelse

Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal ske til

 

AOF Skive

Hjalmar Kjems Allé 4

7800 Skive

CVR-nr. 72632516

Tlf. 9752 5922

aof@aof-skive.dk

www.aof-skive.dk