Alle kan deltage

Alle - uanset bopælskommune - er velkomne til at deltage i skolens aktiviteter. Bor du udenfor Skive Kommune, skal vi dog bruge dit cpr-nr.

Tilmelding

Kan foregå ved on-line tilmelding via internettet https://aof.dk/aftenskoler/aof-skive/ , telefonisk på 9752 5922/2113 2427, via personlig kontakt til kontoret eller e-mail til skive-kursus@aof.dk 

Kursuspris

Ved hvert hold er angivet en pris, som gælder pr. deltager, medmindre andet er oplyst. Hvis materiale er inkluderet i prisen, står det skrevet.

Generelle retningslinjer

Følgende betalingsbetingelser gælder ved køb på aof.dk

Denne butik anvender NETS. Betalingen med kreditkort i denne butik er derfor sikret og certificeret af VISA og Mastercard.
Det betyder blandt andet at det kun er dem der modtager og validerer din godkendelse af købet.
Vi modtager kun oplysninger relateret til selve købet, og at der er betalt.

Bemærk: I mange tilfælde har køber 14 dages fortrydelsesret ved handel på nettet.
Undtaget herfra er blandt andet køb af rekreative fritidsaktiviteter og varer og ydelser i forbindelse med fritids- og kulturtilbud. 

Betaling

Din plads på holdet er først endeligt reserveret, når vi har modtaget din fulde indbetaling på det pågældende deltagergebyr. Modtages den fulde betaling ikke rettidigt, vil pladsen blive frigivet. En evt. afmelding skal ske ved henvendelse til den lokale AOF Afdeling, der udbyder kurset/arrangementet.

Afdelingerne giver mulighed for en eller flere af følgende betalingsmåder:

 • Kortbetaling eller Mobilepay på AOF's hjemmeside
  Ved betaling på nettet anvendes NETS, der er garant for nem og sikker betaling.
  Der skal bruges nemid eller 3D secure ved Kort-betaling af beløb over ca. 250 kr, og lejlighedsvist ved mindre køb.
 • Med FIK indbetalingskort via AOF's hjemmeside
  Der udsendes en reservationsbekræftelses mail umiddelbart efter tilmeldingen – samt en faktura med FIK nummer der skal indbetales på. Der udsendes først egentlig tilmeldingsbekræftelse når betaling bliver registreret
 • Kontant/betalingskort på det lokale AOF kontor
  Kontakt evt. din lokale AOF afdeling og hør, om kortbetaling er muligt ved fremmøde.
 • Indbetaling via fremsendt FIK +71
  Har du valgt FIK som betalingsmetode, vil du oftest først modtage indbetalingskortet, når kurset bliver sat i gang. FIK fremsendt pr. e-mail KAN KUN BRUGES TIL NETBANK. Ønskes indbetalingskortet fremsendt med brevpost, bedes dette oplyst ved tilmeldingen.
 • Indbetaling via netbank som kontooverførsel
  Vær opmærksom på, at dette typisk skal være efter aftale med AOF Afdelingen, og at du skal angive de oplysninger som Afdelingen skal bruge.

I nogle afdelinger skal du medbringe tilmeldingsbekræftelses-mail ved kursusstart.

Ved alle kortbetalinger fremgår pris tydeligt i betalingsvinduet, inden der trykkes OK. Pris inkl. gebyr vist i NETS vinduet er altid den gældende pris.

Aflysninger

Hvis der ikke er nok tilmeldte til kurset/arrangementet, forbeholder AOF sig retten til at aflyse dette. Ved aflysning vil et eventuelt indbetalt beløb blive fuldt returneret til dig.

I stedet for eventuel aflysning af kurset, foredraget eller øvrigt arrangement kan startdato ændres. Du vil så få besked og have mulighed for at afmelde dig med fuld tilbagebetaling ligesom ved aflysning.

Ændringer i afholdelse

Ændringer bliver udmeldt via sms og/eller e-mail. Derfor bedes mobil nr. og/eller e-mailadresse oplyst ved tilmelding.

Fortrydelse og afmelding

Ekskursioner, spisning, kulturelle arrangementer og rekreative fritidsaktiviteter:

Tilmelding til ekskursioner eller arrangementer med fx teater- eller koncertbilletter, spisning, rejser mv. er bindende, og uanset om de er købt og betalt over internettet, kan kursusgebyret ikke refunderes. Din tilmelding er bindende.

Dog kan den enkelte afdeling give mulighed for, at du som deltager kan afmelde dig arrangementer og få hele eller noget af din betaling retur. Dette undersøger du ved henvendelse til den AOF afdeling der udbyder arrangementet. Der skal typisk være afmeldt mindst 14 dage før start, hvis det skal være en mulighed.

Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.

Kurser købt via kursusportalen, som ikke er omfattet ovenfor:

I henhold til forbrugeraftaleloven er der oftest 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Nogle kurser købt på denne portal er omfattet af denne fortrydelsesret fx erhvervskurser uden tilskud igennem folkeoplysningsloven.
Undtaget herfra er blandt andet køb af rekreative fritidsaktiviteter og varer og ydelser i forbindelse med fritids- og kulturtilbud, som omfatter de fleste AOF kurser.

(se evt. www.forbrug.dk under 'fortrydelsesret').

Fortrydelsesfristen er her 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, dvs. når du tilmelder dig kurset.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (fx på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, du har indgået aftalen.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette den lokale AOF afdeling om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt (fx pr. brev eller e-mail) skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til den lokale afdeling, som udbyder kurset/arrangementet (se evt. vejledning under punktet Henvendelse).

Handicap/specialundervisning

Ved deltagelse på små hold med handicap/specialundervisning skal deltagerne iflg. folkeoplysningsloven skriftligt erklære sig berettiget til handicap/specialundervisningen i det konkrete emne. Denne erklæring afgives til underviseren ved kursets start.

Pligt for udenbysdeltagere til at oplyse cpr-nr.

En deltager, som melder sig til et kursus i en anden kommune end hjemstedskommunen, har som betingelse for deltagelse i undervisning m.v., pligt til at oplyse sit fulde personnummer til AOF afdelingen, jævnfør Folkeoplysningsloven.

Bøger, materialer, fotokopier

Betales af deltagerne og anskaffes i samråd med læreren. Ved nogle kurser er der medregnet en udgift til materialer i kursusgebyret, som skal betales af alle. Ved andre kurser aftales det undervejs med underviseren (fx ved madlavning kan det aftales undervejs, hvilke retter der laves og dermed hvad udgiften bliver).
Pensionister, efterlønsmodtagere, ledige og studerende, der går til nedsat pris, skal stadig betale hele materialeudgiften.

Start

Ved hvert hold står anført startdato og tidspunkt. En holdtime = en undervisningslektion, som er på 45 min. undervisning plus 10 min. pause.

Ferier

AOF Skive har ferielukket i skolernes vinterferie og efterårsferie hhv. i uge 7 og uge 42, samt hele juli måned.

Henvendelse

Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal ske til

AOF Skive
Hjalmar Kjems Allé 4
7800 Skive

CVR-nr. 72632516

Tlf. 9752 5922/2113 2427

skive@aof.dk 

https://aof.dk/aftenskoler/aof-skive/