Kursusstart
Startdato står ved hvert enkelt hold. I efteråret starter kurserne som hovedregel midt i september, men startdatoen kan også være et andet tidspunkt og står derfor anført ved hvert enkelt hold. I forårssæsonen ca. midt i januar.
HUSK – altid at tilmelde dig før kursusstart! Gå til kursus-oversigt

Tilmelding
Hurtig tilmelding sikrer dig en plads på holdet eller til foredraget. Du kan tilmelde dig hos AOF Silkeborg Aftenskole tlf. 8681 2100 – eller i nogle tilfælde hos underviseren og selvfølgelig direkte her på siden.
Selvom der er venteliste kan du sagtens tilmelde dig og stå på ventelisten. Der bliver ganske ofte ledige pladser, som du kan få tilbudt.

Handicapundervisning
AOF tilbyder undervisning indenfor alle fagområder til personer med handicap. Holdene er tilrettelagt som små hold, med færre deltagere end på de almene hold. For at kunne deltage på et handicaphold, skal man pga. et handicap have behov for særlig hensyntagen i forhold til det emne, der undervises i. Deltageren skal ved personlig underskrift bekræfte, at man har behov for ekstra hensyntagen i undervisningen. Der betales kursusgebyr som ved almen undervisning.

Kursusbevis
Hvis 80% af lektionerne gennemføres kan der udstedes kursusbevis.

Materialer og fotokopier
Bøger og materialer til brug ved undervisningen anskaffes i samråd med læreren, og betales af deltagerne. Fotokopier betales ligeledes af deltagerne til læreren.

Mødekort
Mødekort udstedes ikke, men øverste del af girokortet fungerer som møde-kort, hvor oplysninger om hold, startdato, tidspunkt, sted m.m. er opført. Check om oplysningerne er rigtige, inden du indbetaler. Ved foredrag fremvises girokortet ved indgangen alternativt er der betaling ved indgangen. Har du tilmeldt dig direkte hos læreren og skal betale til denne, vil du ikke modtage et girokort.

Formålsparagraf
AOF skal gennem sin virksomhed i overensstemmelse med arbejderbevægelsens idégrundlag virke for at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter, herunder om det internationale samarbejdes betydning. AOF skal på samme grundlag medvirke til en udbredelse af demokratiet i samfundet og stimulerteressen for aktiv medvirken i amfundets organisation. AOF Silkeborg er tilknyttet AOF Danmark og som sådan omfattet af dets formål og vedtægter.