Denne butik anvender DIBS. Betalingen med kreditkort i denne butik er derfor sikkert og certificeret af VISA og Mastercard

 

Tilmelding

Tilmelding til kurser, foredrag og øvrige arrangementer kan foregå:

 • telefonisk på 4635 5895
 • personligt på adressen Kildegården 5B, 3., eller 
 • online tilmelding via internettet. (obs! Kun kortbetaling ved online tilmelding)

Ordrebekræftelse via mail
Umiddelbart efter tilmelding modtager du automatisk en tilmeldingsbekræftigelse og en faktura.. Modtager du ikke disse mail, skyldes det enten, at mailen er blevet filtreret fra som spam (se dit spamfilter) eller der har sneget sig en fejl ind ved indtastning af mailadressen. Har du ikke modtaget bekræftelsen indenfor få minutter, kontakt os på aof@aof-roskilde.dk og vi vil straks genfremsende din bekræftelse.

Vigtigt! Har du hotmail.com eller live.dk mailkonto, så sker det, at vores mail bliver filtreret fra som spam. Venligst tjek din spamfolder inden du kontakter os.

Mødebrev

Din tilmeldingsbekræfigelse er dit mødebrev.
Du modtager ikke yderligere fra kontoret. Så hører du ikke andet, skal du møde som anført på dit mødebrev.
 

Jeg bor ikke i Roskilde Kommune …

Alle kan deltage i kurser, foredrag og øvrige aktiviteter gennem AOF Roskilde.

Men er du bosat uden for Roskilde Kommune, skal du ved tilmelding opgive fuldt cpr-nummer.
Der kan ikke opnås nedsat betaling for deltagere, som ikke er bosiddende i Roskilde Kommune. Her gælder standardprisen.

Forklaringen er, at AOF Roskilde som aftenskole er reguleret af loven om folkeoplysning og får støtte til vores lærerlønninger gennem Roskilde Kommune. Roskilde Kommune får derefter såkaldt mellemkommunal refusion fra deltagernes hjemkommuner.

Betaling

Betaling kan foregå ved:

 • personligt fremmøde på vores kontor - vi modtager kun kortbetaling.
      Vi modtager ikke kontanter.
 • betaling af fremsendt faktura

Ved tilmelding via internettet kan der kun betales online med Dankort/VisaDankort.
Ønsker du ikke at betale ved online tilmelding, skal du kontakte kontoret for tilmelding.

Efter forudgående aftale med kontoret, kan det være muligt at få en prøvetime. En prøvetime på hold koster kr. 75,- og ved instrumentalundervisning kr. 125,- som skal betales inden deltagelse.

Beløbet fratrækkes ved endelig tilmelding.  

Nedsat betaling

For borgere der er bosat i Roskilde Kommune og som er berettiget  til kommunalt tilskud i forbindelse med Folkeoplysende undervisning 

 • Pensionist (Man har status som pensionist, når man modtager offentlig pension)
 • Efterlønsmodtager (Man skal modtage efterløn fra en a-kasse)
 • Arbejdsledig (Man modtager arbejdsløshedsdagpenge fra en a-kasse og er tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende)
 • Handicappet (Kursister med handicap i relation til undervisning i et konkret emne. Det kræves, at du på disse hold underskriver en erklæring om behov for hensyntagende undervisning.)

Der ydes ikke tilskud til kurser/arrangementer tilrettelagt udenfor kommunen.

NB: Der gøres opmærksom på, at der kun kan tilmeldes en person ad gangen, på hold med mulighed for tilskud.

Lektioner

En lektion er på 55 minutter, heraf 10 minutters pause. På bevægelseshold er der ikke pause, her udgør én lektion 45 minutter.

Ratebetaling

Overstiger prisen kr. 1.000,- kan du vælge af betale i rater. Ring til os og få en aftale!

Hvis du stopper inden kurset er afsluttet, er du forpligtiget til at betale eventuelt resterende beløb.

Fortrydelse og afmelding

Fortrydelse og afmelding fra kursus, foredrag og øvrige arrangementer kan normalt foregå frem til 14 dage før startdato. I disse tilfælde tilbagebetales det indbetalte beløb, fratrukket kr. 50,- i administrationsgebyr.

Herefter er tilmelding bindende!

Tilmelding til ekskursioner og rejser er dog altid bindende. 

Kurser m.m. købt via kursusportalen

I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Kurser og andre aktiviteter købt på denne portal er derfor omfattet af denne fortrydelsesret.

Levering

Levering er foretaget når kurset, foredraget eller øvrigt arrangement er igangsat. Ved eventuel aflysning af kurset, foredraget eller øvrigt arrangement kan startdato ændres. Ved aflysning tilbagebetales det indbetalte beløb.

Alle hold oprettes under forudsætning af, at der er tilstrækkeligt antal tilmeldinger.

Der tages forbehold for ændring af undervisningssted, underviser, kursusstart samt trykfejl!

Henvendelse

Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal ske til AOF Roskilde.

Denne portal drives af:
AOF Roskilde
Kildegården 5B, 3.
4000 Roskilde

CVR-nr. 28115644

Tlf.: 4635 5895
aof@aof-roskilde.dk