Peter Munch Jørgensen, skoleleder
Foredrag

Jeanett Halkjær, fagkonsulent
Bevægelsesfag, kreative fag og sprog 

Helle Kloe, fagkonsulent
Musik, IT, byvandringer og rundvisninger

Hanne Jørgensen, kontorassistent

Brian Mortensen, bestyrelsesformand

Anne Serup, lærerrepræsentant