Skoleleder Leif Benjaminsen
aof.ringkobingskjern@mail.dk