Tilmelding og betaling

Tilmelding til kurser, foredrag og øvrige arrangementer kan foregå ved:
• indsende tilmeldingskort vedhæftet det trykte katalog
• telefonisk eller personlig kontakt til AOF Østsjælland 30 30 67 17
• on-line tilmelding via internettet.
• tilmelding på mail info@aof-oestsjaelland.dk

 

Betaling

Betaling kan foregå ved:

  • betaling med betalingskort ved tilmelding via internettet
  • betaling af fremsendt faktura der indeholder FIK-nummer (girokort)
  • betaling til skoleleder ved 1. mødegang

Fortrydelse og afmelding

Fortrydelse og afmelding fra kursus, foredrag og øvrige arrangementer kan normalt foregå frem til 14 dage før startdato.
Ved afmelding eller fortrydelse tilbagebetales det indbetalte beløb.
Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.
Kurser m.m. købt via kursusportalen
I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Kurser og andre aktiviteter købt på denne portal er derfor omfattet af denne fortrydelsesret.

Levering

Levering er foretaget når kurset, foredraget eller øvrigt arrangement er igangsat. Der tages forbehold for ændring af undervisningssted og underviser. Ved eventuel aflysning af kurset, foredraget eller øvrigt arrangement kan startdato ændres. Ved aflysning tilbagebetales det indbetalte beløb.

Henvendelse
Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal ske til
AOF Østsjælland på telefon 30 30 67 17

”Forbehold:
Der tages forbehold for ændring i annonceret underviser, udsættelse af kursusgange ved sygdom, flytning af undervisning, ændringer som følge af eksterne begivenheder AOF ikke er herre over (f.eks. ekstremt vejrlig, epidemier, bygningsskader) samt evt. lovændringer. Der tages forbehold for evt. trykfejl i program og i annonceringen på nettet.”