Tilmelding og betaling

Når du handler med AOF Østsjælland. CVR nr. 72852117.

Tilmelding til kurser, foredrag og øvrige arrangementer kan foregå ved:
• telefonisk eller personlig kontakt til AOF Østsjælland 30 30 67 17
• on-line tilmelding via internettet.
• tilmelding på mail info@aof-oestsjaelland.dk

 

Betaling

Betaling kan foregå ved:

  • betaling med betalingskort ved tilmelding via internettet
  • betaling af fremsendt faktura der indeholder FIK-nummer (girokort)

Aftenskoler er fritaget for moms.

Fortrydelse og afmelding

Fortrydelse og afmelding fra kursus, foredrag og øvrige arrangementer kan normalt foregå frem til 14 dage før startdato ved henvendelse til skolelederen.
Ved afmelding eller fortrydelse inden denne frist tilbagebetales det indbetalte beløb.
Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.
Kurser m.m. købt via kursus portalen.


Henvendelse
Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal ske til
AOF Østsjælland på telefon 30 30 67 17

”Forbehold:
Der tages forbehold for ændring i annonceret underviser, undervisningssted, udsættelse af kursus gange ved sygdom, flytning af undervisning, ændringer som følge af eksterne begivenheder AOF ikke er herre over (f.eks. ekstremt vejrlig, epidemier, bygningsskader) samt evt. lovændringer. Der tages forbehold for evt. trykfejl i program og i annonceringen på nettet.”