Praktiske oplysninger

Tilmelding kan foregå på flere måder:

  • På telefon 4580 1900, så reserverer vi en plads til dig.
  • På nettet via hjemmesiden nordsjaelland.aof.dk
  • På mail kontakt@aof-nordsj.dk - Oplys venligst holdnummer, navn, adresse, telefonnummer og fødselsdata.

Indbetalingskortet er mødebrev. Der udsendes ikke særskilte mødebreve.

Udenbys deltagere:
Deltagere, der går på hold uden for deres hjemkommune, skal opgive CPR-nr.

Kursuspriser:
Prisen på kurserne er forskellig, idet den er beregnet ud fra holdenes time- og deltagerantal, lokale m.m. Der betales fuld kursuspris for alle på hold, der er uden for folkeoplysningsloven.
Kursusprisen er anført ved de enkelte tilbud.

Betaling - gerne i rater:
Hele beløbet ved tilmeldingen eller i rater ved kursuspriser
over kr. 500,- 1. rate: Kr. 500,- ved tilmeldingen.
Så reserverer vi pladsen til dig.
2. rate: 50% af restbeløb 10 dage før holdstart.
3. rate: Restbeløbet indbetalt inden 3. mødegang.
Eller efter aftale med AOF’s kontor.

Specialundervisning:
Specialundervisning og handicaphold er kurser for deltagere, som har behov for individuel undervisning. Da der ydes særlige tilskud til disse kurser, kan der kræves underskrift for deltagelse på disse hold. Folkeoplysningsudvalget kan dog
fravige krav om handicaperklæring.

Lektioner:
En lektion er 55 minutter, hvoraf 10 minutter kan bruges til pause.

Startdato/sted:
Dato for holdenes start og undervisningssted er anført ved de enkelte hold.

Tilbagebetaling:
Tilmelding til rejser og udflugter er bindende. Fortryder du din tilmelding, betaler vi gerne pengene tilbage indtil 14 dage før holdstart. Hvis et hold ikke bliver oprettet, kontakter vi dig og
du får automatisk pengene retur. Du kan dog også overføres til et andet hold, hvis du ønsker det.

Nedsatte priser
Ved nedsatte priser skal CPR nr. oplyses. Kontakt gerne AOF for yderligere information.

Rudersdals Kommune
Yder et tilskud til pensionister til kursus i Rudersdals Kommune.
Der ydes 5 kr. pr. undervisningstime.

Forbehold:
Vi tager forbehold for evt. fejl på hjemmesiden, trykfejl i programmet, aflysninger, underviserskift og evt. ændring af kursussted.

Deltagerindflydelse:
Alle kursusdeltagere har mulighed for indflydelse på AOF´s aktiviteter og ledelse ved at møde op på repræsentantskabsmødet i marts/april md.

Bestyrelsen:

Kai Ambus, formand for AOF Nordsjælland