Administrationen

Bo Jønsson bo@aof-nordsj.dk

Eva Wilhelmsen, kursuskonsulent eva@aof-nordsj.dk

Lotte Nielsen, Regnskab og løn, lotte@aof-nordsj.dk

Bestyrelse

Formand Kai Myhle Ambus

Næstformand Mette Poulsen

Jeg 49 år, bosiddende i Nærum, gift og har 3 børn på 15-23. Til hverdag arbejder jeg som salgssupporter hos firmaet Light-Point. Et firma der handler med lamper af eget design, og som har kontorer og butik i Indre København.

I fritiden har jeg gennem næsten tre årtier været aktiv i Socialdemokratiets lokale partiforening. Herigennem har jeg både været kommunalbestyrelses- og EU parlamentskandidat, samt været nævning i Østre Landsret og siddet i flere forenings- og partibestyrelser.

Det er også herigennem, at jeg fandt vej til bestyrelsen i AOF. Først som Socialdemokratiet i Rudersdals repræsentant til det årlige repræsentantskab i AOF Nordsjælland. Her blev jeg opfordret til at stille op til bestyrelsen, og så har jeg været med lige siden.

Det er givtigt at kunne være med til at bakke op om en aktiv folkeoplysningsindsats i Nordsjælland, så jeg forventer at fortsætte flere perioder endnu.

Erling Hansen

Birthe Møller Hansen

Theodore Gbouablé

Lasse Lynæs

Lisa Dahl Christensen

Hans E. Petersen

Sabine Dedlow

Claus Mehlsen

Lærerrepræsentant Kåre Duhn

Jeg er cand.scient. i miljøbiologi. Det jeg fik ud af den uddannelse var kone, barn og hjem i Vanløse gennem mere end 30 år. Desuden lærte jeg at læse bøger på fremmedsprog, fik rutine i at køre bil og lærte at bruge en computer, til gengæld gav den ikke fast arbejde.

Så var der mere fremtid i det bifag i musikvidenskab, jeg tog sideløbende: En forårsdag i 1986 sad vi i Musikvidenskabeligt Instituts kantine og snakkede studiejob. Mange havde job som kirkesanger, men en fortalte at han havde et aftenskolekor under AOF - rytmisk korsang var det nye sort. Jeg gik ind hos AOF-København i Nørre Søgade og afleverede en velforberedt tale til en medarbejder og fik besked på at gå hjem og skrive forslag til tekster. Et af dem fængede: "Lær noder ved at synge i kor" og jeg startede fortrøstningsfuldt et hold på en københavnsk skole. Den første undervisningsgang var en katastrofe, fordi det jeg havde lært på studiet om korledelse var for kor der ligger noget over aftenskoleniveau. Jeg fik dog hurtigt rettet undervisningen til efter eleverne og jeg mener selv at den oplevelse lærte mig at møde elever på det niveau de har.

Da jeg havde undervist et år og skulle i gang med den nye sæson, hvor jeg også tilbød klaverundervisning, ringede Hanne Jensen fra AOF Søllerød, som det hed dengang, og spurgte om jeg ville tage et klaverhold på Ny Holte Skole. Jeg sagde at det kunne jeg ikke, for jeg havde kor om aftenen, men hun svarede at det kunne jeg sagtens nå, for klaverundervisningen lå tidligt om eftermiddagen. Heldigvis fik hun mig overtalt, for koret i København tørrede ud efter et par år, mens musikundervisning i Gammel Holte og omegn skulle vise sig at være en mere holdbar vej - og AOF- Nordsjælland en bedre arbejdsgiver. .

Da jeg blev færdig med studiet og arbejdsløs blev jeg omskolet til organist (det er en lige så lang historie). i 2019, gik jeg på efterløn, men er stadig organistvikar og har kunnet skrue op for aftenskoleundervisningen.