Betalingsbetingelser

Betaling

Betaling kan foregå ved:

  • Personligt fremmøde
  • Online betaling på hjemmesiden
  • Husk at overholde betalingsfristen, da den reserverede plads ellers vil blive givet fri, hvis der er venteliste på holdet.

Fortrydelse og afmelding

Fortrydelse og afmelding fra kursus, foredrag og øvrige arrangementer kan normalt foregå frem til 14 dage før startdato.
Ved afmelding eller fortrydelse inden de 14 dage, tilbagebetales det indbetalte beløb.
Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling. Afmelding sker til AOF Lolland på mail eller telefonisk, det er ikke nok at blive væk.

Kurser m.m. købt via kursusportalen

I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Kurser og andre aktiviteter købt på denne portal er derfor omfattet af denne fortrydelsesret.

Levering

Levering er foretaget når kurset, foredraget eller øvrigt arrangement er igangsat. Der tages forbehold for ændring af undervisningssted og underviser. Ved eventuel aflysning af kurset, foredraget eller øvrigt arrangement kan startdato ændres. Ved aflysning tilbagebetales det indbetalte beløb.

Forbehold:

Der tages forbehold for ændring i annonceret underviser, udsættelse af kursusgange ved sygdom, flytning af undervisning, ændringer som følge af eksterne begivenheder AOF ikke er herre over (f.eks. ekstremt vejrlig, epidemier, bygningsskader) samt evt. lovændringer. Der tages forbehold for evt. trykfejl i program og i annonceringen på nettet.”

”Hvis kurset/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.”