Betaling

Din plads på holdet er først endeligt reserveret, når vi har modtaget din fulde indbetaling på det pågældende deltagergebyr. Modtager vi ikke den fulde betaling rettidigt, vil pladsen blive frigivet.

Aflysninger

Hvis der ikke er nok tilmeldte til kurset, forbeholder AOF sig retten til at aflyse det.

Ved aflysning vil et indbetalt beløb blive fuldt returneret til dig. I stedet for aflysning af kurset/arrangementet kan startdato ændres. Du vil så få besked og har mulighed for at afmelde dig med fuld tilbagebetaling ligesom ved aflysning

Ændringer i afholdelse

Ændringer i undervisningsgangene (fx sygdom hos underviseren) bliver udmeldt via sms og/eller e-mail. Derfor beder vi dig oplyse mobilnummer og/eller e-mailadresse ved tilmelding. Den tabte undervisningsgang lægges så vidt muligt til i form af forlængelse af kurset.

Force Majeure

Vi tager forbehold for Force Majeure.

Fortrydelse og afmelding

AOF’s kurser/arrangementer falder inden for følgende undtagelse til fortrydelsesretten, og disse aftaler kan som udgangspunkt ikke fortrydes: Levering af ydelser i form af forplejning eller fritidstilbud, når datoen eller perioden er aftalt (se evt. mere på www.forbrug.dk under 'fortrydelsesret').

Du kan dog få refunderet din betaling ved afmelding indtil 14 dage før start, medmindre andet er oplyst. Ved afmelding senere end 14 dage før kursusstart, vil der som udgangspunkt ikke refunderes uanset årsag. 

Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.

For at afmelde dig skal du sende en mail eller ringe til Aof Lolland.

Billetkøb til foredrag og ekskursioner er bindende og kan ikke fortrydes. 

Der er Pligt for udenbys deltagere, at oplyse cpr-nr.

Henvendelse vedrørende kurser/arrangementer skal som udgangspunkt ske til AOF Lolland, som udbyder kurset/arrangementet. Dog kan underviserens telefonnummer eller e-mail nogle gange være sat på som kontakt under kursusbeskrivelsen. 

Udgifter til materialer

Udgifter til materialer fx bøger, fotokopier og andet undervisningsmateriale anskaffes i samråd med underviseren og betales af deltagerne.