Kursusbetingelser

Opdateret 6/12 2022

 

Tilmelding:

- på vores hjemmeside hvidovre.aof.dk

- på tlf. 36 39 00 00

- ved henvendelse på AOF’s kontor, Hvidovrevej 438, 1. sal.

 

Hjælp til valg af kursus

AOF hjælper gerne med valg af kursus og niveau. Spørg på kontoret.

 

Pris og betaling

Pris er anført ved det enkelte hold. Betalingsfrist er anført på indbetalingskortet. Fristen afhænger af, hvor længe der er til kurset/arrangementet. Såfremt pladsen ikke betales rettidigt, har AOF Hvidovre ret til at tilbyde pladsen til anden side uden yderligere varsel. Der er særlige regler for rejser og visse ture.
Vi tager forbehold for trykfejl.

 

PEA

Den lave kursuspris gælder for pensionister (folke- og førtidspension), efterløns- og SU-modtagere samt arbejdsledige, der bor i Hvidovre.
Det er Hvidovre Kommune, der giver et særligt tilskud til egne borgere.
Dokumentation vises ved tilmelding og forud for betaling. Vi refunderer ikke differencen til den fulde betaling, hvis det efterfølgende viser sig, at kursisten ikke har været opmærksom på muligheden for at få rabat.
Kursister, som er berettiget til PEA rabat skal oplyse CPR-nummer ved tilmelding.
Kun kursister, som i forvejen er registreret hos AOF Hvidovre som pensionist eller efterlønner kan benytte muligheden for rabat ved tilmelding via hjemmeside.
Kursister, som uretmæssigt tilmeldinger sig som pensionister, vil blive opkrævet for differencen + ekspeditionsgebyr på 80 kr.

 

Afmelding og tilbagebetaling

Kursusgebyr refunderes ved afmelding ind til 10 dage før planlagt holdstart, med mindre andet er oplyst. Der opkræves et ekspeditionsgebyr på 80 kr., dog opkræves ikke ekspeditionsgebyr, hvis AOF Hvidovre bliver nødt til at ændre væsentligt på tidspunktet for undervisningen, det kan f.eks. være til en anden ugedag eller en anden dato for et endagskursus/arrangement. Ved afmelding senere end 10 dage før kursusstart refunderes intet uanset årsag.
Der er særlige regler for rejser og visse ture, se det enkelte arrangement.
Flytning til andet hold kun efter aftale med AOF.

 

Deltagere fra andre kommuner

Deltagere fra andre kommuner er velkomne. Kursister, der ikke bor i Hvidovre Kommune, skal oplyse CPR-nummer ved tilmelding.

 

Kursusstart

Hold oprettes ved tilstrækkeligt antal betalende deltagere senest en uge før planlagt start. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor afgørelsen udsættes endnu nogle dage. Oplysning om mødetid og sted står på tilmeldingsbekræftelsen, som er deltagerens mødekort. Hvis kursusstart må udsættes, får allerede tilmeldte deltagere besked via e-mail.

 

Undervisningstid

En lektion består af 45 minutters undervisning plus 10 minutters pause. En del bevægelseshold holder dog ikke pause.

 

Hensyntagende hold

For at deltage i undervisning på hensyntagende hold skal kursister underskrive en erklæring om, at de er handicappede i forhold til kursets konkrete emne, f.eks. træning i varmtvandsbassin for gigtramte eller motion for deltagere med lungelidelser. Læreren har en liste, som alle kursister på disse hold skal skrive under på.

 

Bøger og materialer

Undervisningsmateriale anskaffes i samråd med lærerne og betales af deltagerne.

 

Aflysning og ændringer

Aktiviteter uden fornøden tilslutning aflyses eller sammenlægges.
Tilmeldte deltagere kan vælge anden aktivitet eller tilbagebetaling.
AOF forbeholder sig ret til at ændre mødetid, lokale eller lærer. Ved udsolgte kurser, rejser, foredrag og arrangementer oprettes venteliste.

 

Hvis AOF må aflyse en undervisningsgang

Hvis en undervisningsgang må aflyses f.eks. på grund af sygdom hos læreren eller lokaleforhold, gives besked til kursisterne med sms. Det er derfor vigtigt, at kontoret har mobilnummer på alle kursister.
Den tabte undervisningsgang lægges så vidt muligt til i form af forlængelse af kurset.

 

Ferier og fridage

Undervisning på kommunens skoler følger normalt skolernes ferieplan. På Kursuscenter Friheden og på Hvidovre Hospital kan der være undervisning i skoleferier.

 

Nyhedsbrev

Vi udsender en nyhedsmail 1-3 gange om måneden.  Vi opfordrer til, at man tilmelder sig ved at sende en mail til hvidovre@aof.dk eller ved at henvende sig på kontoret.

 

Persondatapolitik

AOF Hvidovres persondatapolitik kan læses på vores hjemmeside hvidovre.aof.dk under fanen persondatapolitik.
Den udleveres desuden i papirform ved henvendelse til kontoret.

 

Henvendelser angående ovenstående bedes rettet til:

AOF Hvidovre
Hvidovrevej 438, 1.sal
2650 Hvidovre
Tlf.: 3639 0000
e-mail: hvidovre@aof.dk
Web: hvidovre.aof.dk

Kontoret er åbent mandag-onsdag kl. 10-14. Der er yderligere lukkedage omkring jul og påske og lukket hele juli måned.