Tilmelding

  • På hjemmesiden kan du tilmelde og betale
  • Ring til AOF Herning på telefon 97127122
  • Besøg vores kontor

Kvittering for betaling skal medbringes første mødegang.


Nedsat betaling 

Det er muligt for pensionister, efterlønsmodtagere og studerende (SU-berettiget) i Herning kommune at få nedsat betaling. Kursuspris ved nedsat betaling fremgår under de enkelte holdbeskrivelser. Ønsker du at deltage til nedsat betaling skal fuldt cpr-nummer oplyses, og du skal underskrive en tro & love erklæring.


Tilbagebetaling

Kursustilmelding eller tilmelding til et andet arrangement er bindende, og der tilbagebetales kun penge hvis kurset annulleres.