Betalingsbetingelser

Tilmelding

Tilmelding til kurser, foredrag og øvrige arrangementer kan foregå ved:

  • via kursusportalen
  • telefonisk til AOF Bornholm på 5695 7580 i kontortid på hverdage kl. 10 til kl. 13.
  • e-mail til AOF Bornholm på info@aof-bornholm.dk

Betaling

Betaling kan foregå ved:

  • Visa/Dankort eller udenlandske betalingskort f.eks. Mastercard eller Electron ved tilmelding på portalen.
  • Helst ikke kontanter, men kan ske ved personligt fremmøde hos AOF Bornholm i kontortid kl. 10 til kl. 13 på hverdage.
  • Betaling af fremsendt betalingslink på faktura til oplyst mailadresse.
  • På Mobilepaynummer 59842 med oplysninger om deltagernr.
  •  

Fortrydelse og afmelding

Din tilmelding er principielt bindende, når du har indbetalt kursusgebyret. Fortrydelse og afmelding fra kursus, foredrag og øvrige arrangementer kan foregå frem til 14 dage før startdato mod et administrationsgebyr på kr. 100. Herefter vil tilmeldingen være bindende og kursusgebyret kan ikke refunderes.
Ved aflysning af hold vil det fulde kursusgebyr naturligvis blive refunderet. Der foretages under ingen omstændigheder tilbagebetaling efter kursusstart, ligesom manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.

Forbehold

Der tages forbehold for underviserændringer, udsættelse af kursusgange pga sygdom, flytning af undervisningssted samt evt. lovændringer.
Priserne på holdene er beregnet efter et bestemt antal deltagere. På hold med for få tilmeldte deltagere kan vi aftale med de tilmeldte kursister, om vi skal hæve deltagerbetalingen eller reducere timetallet. Det kan gøre det muligt at gennemføre undervisningen med færre deltagere på holdet og undgå at aflyse holdet.
Ved eventuel aflysning af kurset, foredraget eller øvrigt arrangement kan startdato ændres.
Ved eventuel aflysning af kurset tilbagebetales det indbetalte beløb.

Undervisningsmaterialer

Alle udgifter til bøger, materialer m.v. afholdes af deltagerne og anskaffes efter aftale med underviseren på det enkelte hold

Henvendelse

Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal ske til AOF Bornholm.

CVR-nr. 20 35 73 12