Praktiske oplysninger

 

Hvem kan deltage?

AOF Amagers kurser er åbne for alle – uanset hvor du bor, om du er barn eller voksen. Børn kan dog kun efter forudgående aftale med AOF Amager deltage på hold, som ikke er annonceret som et børnehold eller som et voksen/barn hold.

Hvis du er arbejdsledig, kan du deltage på AOF Amagers kurser – dag og aften – uden at det bør få indflydelse på dine dagpenge. Tal evt. med dit lokale jobcenter, for at få hel eller delvis dækning af kursus prisen.

 

Oplysning om CPR-nr.

Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosat i Tårnby kommune skal oplyse cpr-nummer for at få del i kommunens tilbud om nedsat betaling. I henhold til reglerne for voksenundervisningsforeninger, der modtager kommunalt tilskud, har du pligt til at oplyse AOF Amager om dit CPR-nummer, hvis du melder dig til undervisning og ikke bor i Tårnby Kommune.

Tilmelding og betaling

Tilmeldinger er først bindende, når vi har modtaget din indbetaling. Bemærk fristen for indbetaling. Modtager vi ikke din betaling rettidigt, vil pladsen blive frigivet til andre deltagere. OBS: Køb af kurser her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).

 

VIGTIGT: ønsker du at tilmelde flere personer til samme tur eller kursus, så er det vigtigt, at du ikke tilmelder dig selv flere gange. Alle deltagere skal tilmeldes personligt med navn, adresse mv. Med andre ord, én person pr. tilmelding til samme hold. 

 

Sådan læser du priserne

Den første pris er den fulde kursus pris. Den anden pris er for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosat i Tårnby Kommune.

 

Nedsat deltagerbetaling

Tårnby Kommune:

Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige - herunder også kontanthjælpsmodtagere - som har fast bopæl i Tårnby Kommune, kan deltage i voksenundervisning i kommunen til nedsat pris. Pt. kan man få op til 45 % i tilskud for selve undervisningen.
Modtager man kun folkepension, kan man fortsat få op til 50% i tilskud for selve undervisningen. I det tilfælde, skal man henvende sig til Kultur- og Fritidsafdelingen på Tårnby Hovedbibliotek.
Der ydes ikke tilskud til materialer eller til transport, forplejning, entreer mv. på ture.


Deltagere som søger om nedsat pris skal underskrive en tro og loveerklæring ved første mødegang. AOF Amager forbeholder sig retten til at opkræve og få tilskud tilbagebetalt, hvis ansøgning om nedsat pris ikke accepteres af Tårnby kommune.

Modtager man Tjenestemandspension eller egenpension før man har nået Folkepensionsalderen eller modtager man supplerende dagpenge, så er man ikke omfattet af tilskudsreglerne.

 

Dragør Kommune:

Dragør kommune yder desværre ikke længere tilskud til deltagelse i voksenundervisning. 

 

Studerende:

AOF Amager giver 30% i rabat til alle unge mellem 18 og 25 år samt til studerende, der modtager SU. Nødvendig dokumentation, herunder studiekort samt dokumentation for seneste udbetaling af SU skal vises eller fremsendes for at opnå rabat. Materialer, entre, råvarer o.lign. betales 100%.

 

Hensyntagende specialundervisning

Der ydes særligt tilskud til små hold med hensyntagende specialundervisning. Undervisningen/træningen er for deltagere, som pga. en lidelse eller et handicap har behov for individuelt tilrettelagt forløb. Deltagere underskriver en tro og loveerklæring ved første mødegang.

 

Tilbagebetaling

Kan ske indtil 10 hverdage før planlagt holdstart, med mindre længere frist er oplyst. Du får dine penge retur – fratrukket et administrationsgebyr på kr. 100,-. Ved afmelding senere end 10 hverdage før start betales kursusgebyret ikke retur. Dette gælder også i de tilfælde, hvor en deltager bliver forhindret i at møde op – uanset årsag.

Hvis et hold aflyses, bliver du tilbudt at gå på et andet hold eller få dine penge retur.

OBS! Tilmeldinger til ture, arrangementer og rejser er bindende ved tilmelding.

Holdstart

Første mødedato er anført under det enkelte hold.

 

Materialer/bøger

Betales af deltagerne og anskaffes i samråd med underviseren. På nogle kurser er der medregnet en udgift til materialer i kursusgebyret, som skal betales af alle. Pensionister, efterlønsmodtagere, ledige og studerende, der deltager til nedsat pris, skal selv betale hele materialeudgiften.

 

En undervisningslektion

Er på 55 minutter. Heraf kan 10 minutter benyttes til pause.

 

Rygning

Er ikke tilladt på skolernes indendørs områder, i bygninger eller indendørs andre steder, hvor undervisningen afholdes.


Deltagerrepræsentant

Ifølge AOF Amagers vedtægter, har deltagerne ret til at vælge en deltagerrepræsentant til bestyrelsen. Interesserede skal kontakte AOF Amagers kontor. Dato for valg til bestyrelsen bliver herefter fastsat og oplyst til interesserede.

 

Ferie og fridage 2022 og 2023 (for undervisning på skoler)

 • Skolernes sommerferie 25. juni – 9. august 2022
 • Efterårsferie 15. oktober – 23. oktober (uge 42) 2022
 • Juleferie: 23. december – 1. januar 2022/23
 • Vinterferie: 11. februar – 19. februar (uge 7) 2023
 • Påskeferie: 1. april – 10. april 2023
 • 1. maj (i Tårnby) 2023
 • Store bededag: 5. maj 2023
 • Kristi Himmelfart: 18. maj 2023
 • Indeklemt fridag 19. maj 2023
 • Pinseferie 27. maj – 29. maj 2023
 • Grundlovsdag 5. juni 2023
 • Skolernes sommerferie 24. juni – 8. august 2023

 

Persondatapolitik

Det er vigtigt for AOF Amager at beskytte vores kunders og brugeres personoplysninger og at overholde reglerne i EU´s nye Persondataforordning (GDPR). Du kan læse hele vores persondatapolitik på hjemmesiden (se link nederst på siden).

 

Forbehold

Der tages forbehold for ændring af underviser, holdstørrelser og undervisningsmetoder, flytning af undervisning og udsættelse af kursusgange ved sygdom og ændringer som følge af eksterne begivenheder, som AOF ikke har indflydelse på (f.eks. ekstremt vejrlig, epidemier, bygningsskader og lovændringer). Der tages forbehold for evt. trykfejl i program og i annonceringen her på hjemmesiden.

FORTRYDELSESRET:
I henhold til forbrugeraftaleloven §10-12 er tilmeldinger købt via denne hjemmeside ikke omfattet af fortrydelsesretten.