Tilmelding:

Sådan tilmelder du dig:
• gå ind på vores hjemmeside
• ring til AOF Aarhus Aftenskole på telefon 86 81 21 00
• besøg vores kontor på Ørnsøvej 5-7, 8600 Silkeborg

Betaling:

Sådan kan du betale:
• Mød personlig op hos AOF Aarhus Aftenskole, Ørnsøvej 5-7, 8600 Silkeborg.
• Betal med girokort som du modtager på e-mail. Det kan kun bruges på netbank. 

Fortrydelse og afmelding:

Du kan fortryde og melde dig fra et kursus, et foredrag eller andet frem til 14 dage før startdato.
Når du melder dig fra indenfor fristen, får du det fulde beløb tilbage. 
Hvis du bare bliver væk fra dit kursus, har du ikke ret til tilbagebetaling.

 

Kurser, som er købt via kursusportalen:

Forbrugeraftaleloven sikrer dig 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Kurser og andre aktiviteter købt på denne portal er derfor omfattet af denne fortrydelsesret.

Vi tager forbehold for ændring af undervisningssted og underviser.
Hvis vi mod forventningen bliver nødt til at aflyse et kursus eller et foredrag, vil vi forsøge at finde en ny startdato. 
Hvis vi helt aflyser dit kursus eller foredrag, får du dine penge tilbage. 

 

Aflysninger:

Hvis der ikke er nok tilmeldte til kurset/arrangementet, kan vi blive nødt til at aflyse dit kursus eller foredrag. 

Hvis vi aflyser vil et eventuelt indbetalt beløb blive returneret til dig.

Hvis vi bliver nødt til at ændre startdatoen, du vil så få besked, så du har mulighed for at afmelde dig og få dine penge tilbage. 

 

Ændringer i afholdelse:

Vi sender ændringer ud via sms eller e-mail. Derfor vil vi bede dig om at oplyse dit mobilnummer og E-mailadresse, når du melder dig til. 

 

Fortrydelse og afmelding:

Ekskursioner, spisning og kulturelle arrangementer:

Hvis du har tilmeldt dig ekskursioner eller arrangementer med for eksempel teater/foredrag, eller du har købt koncertbilletter, spisning eller rejser, kan du ikke få dine penge tilbage. Tilmeldingen er bindende uanset, om du har købt og betalt på nettet. 

Du kan dog forsøge at ringe til os, og så vil vi forsøge at se, hvad vi kan gøre for dig. Din henvendelse skal dog stadig være 14 dage før dit arrangement, så du overholder den normale fortrydelsesfrist. 

Kurser købt på kursusportalen, som ikke er omfattet af det, vi lige har ridset op. 

I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Kurser købt på denne portal er derfor omfattet af denne fortrydelsesret.

Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, det vil sige, når du tilmelder dig kurset.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger om for eksempel fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest tre måneder efter den dag, du har indgået aftalen.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette den lokale AOF afdeling om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal du give til os, du har købt kurset af. (Se evt. vejledning under Henvendelse).

 

Handicap/specialundervisning:

Hvis du skal deltage på et mindre hold med handicap/specialundervisning, skal du ifølge folkeoplysningsloven skriftligt kunne erklære dig berettiget til handicap/specialundervisningen i det konkrete emne. Du skal aflevere denne erklæring til din underviser, når du begynder på kurset. 

 

Pligt for udenbys deltagere til at oplyse cpr-nummer:

Hvis du melder dig til et kursus i en anden kommune end den, hvor du bor, har du pligt til at oplyse sit fulde personnummer til skolen, jvf. Folkeoplysningsloven.

 

Bøger, materialer, fotokopier:

Du aftaler med din underviser, hvad I skal bruge til undervisningen, og du betaler selv. På nogle af vores kurser har vi medregnet en udgift til materialer i kursusgebyret, som alle betaler. Pensionister, efterlønsmodtagere, ledige og studerende, der går til nedsat pris, skal selv betale hele materialeudgiften.

 

Henvendelse:

Du kan kontakte os i din lokale afdeling, hvis du har spørgsmål til dit kursus eller foredrag. I nogle tilfælde kan du læse i kursusbeskrivelsen, at det er smartere, at du kontakter underviseren direkte. 

 

Forbehold:

Vi tager forbehold for ændring af undervisningssted, underviser, kursusstart eller udsættelse af kursusgange samt ændret lovgivning, trykfejl og fejl i tekster på nettet.