Praktiske oplysninger

 

Hvem kan deltage?

Vores kurser er åbne for alle – uanset hvor du bor, om du er barn eller voksen. Børn kan dog kun efter forudgående aftale med kontoret deltage på hold, som ikke er annonceret som et børnehold eller som et voksen/barn hold.

Bor du uden for den kommune, hvor kurset afholdes?
Du er velkommen til at deltage i AOF’s kurser, men i henhold til Folkeoplysningsloven skal du oplyse dit fulde CPR-nr. ved tilmelding.

 

Praktisk info

 • En undervisningslektion er på 55 minutter, hvoraf 10 min. er pause
 • På bevægelseshold er der ikke pause, her udgør én lektion 45 minutter
 • Et foredrag varer normalt ca. 1½-2 timer
 • Alle materialer betales af deltageren
 • Der betales for brænding af keramik, glas og porcelæn
 • Din kvittering gælder som indgangsbillet ved foredrag
 • Personer med handicap har mulighed for at medtage en hjælper, uden betaling, hvis det er er meddelt til AOF’s kontor

 

Rabatpris for personer- bosiddende i Aalborg Kommune

Deltagere, der tilhører en af følgende grupper og bor i Aalborg Kommune, kan få rabat i Aalborg Kommune. Rabatprisen er anført som billigste pris ved alle kurser: 

• Personer over 65 år
• Førtidspensionister
• Syge-dagpengemodtagere
• Arbejdsledige, som er tilmeldt jobcentret samt står til rådighed for arbejdsmarkedet.
• Kontanthjælpsmodtagere
• Alle unge mellem 18-25 år
• Studerende over 18 år, som modtager SU og har et gyldigt studiekort

Foredrag: Der ydes ikke særlige tilskud til foredrag efter kl. 18.00.

 

Særlige tilskud til bevægelseskurser under projekt ”Bevæg dig for livet”.
For at understøtte projekt ”Bevæg dig for livet” yder Aalborg Kommune et ekstraordinært tilskud på op til 20 kr. pr. undervisningslektion ved deltagelse i bevægelsestilbud frem til den 1. juni 2022 til følgende grupper, som er bosiddende i Aalborg Kommune ved kursusstart: Førtidspensionister, dagpengemodtagere, kontanthjælps – og sygedagpengemodtagere.

Rabatprisen er anført som billigste pris ved alle kurser.

 

Handicap/specialundervisning

Vær opmærksom på, at deltagelse på specialhold forudsætter, at man kan underskrive en tro og love erklæring vedrørende handicap/sygdom (i henhold til Aalborg Kommunes tilskudsregler)

 

Ferie og fridage 2021/22 (for undervisning på skoler)

 • Sommerferie 28. juni - 10 august
 • Efterårsferie 16. oktober - 24. oktober
 • Juleferie 22. december - 2. januar
 • Vinterferie 19. februar - 27. februar
 • Påskeferie 9. april - 18. april
 • Bededagsferie 13. maj - 15. maj
 • Kr. Himmelfartsferie 26. maj - 29. maj
 • Pinseferie 4. juni - 6. juni
 • Grundlovsdag 5. juni (søndag)
 • Sommerferie 27. juni - 9. august

 

Betalingsbetingelser – Aftenskolen

AOF Nordjylland anvender DIBS. Betaling med kreditkort i denne butik er derfor sikret og certificeret VISA og Mastercard.

 

Tilmelding til
kurser, foredrag og arrangementer kan fortages: 
online via hjemmesiden https://aof.dk/aftenskoler/aof-aalborg
telefonisk eller ved personlig kontakt til AOF Nordjylland

 

Betaling kan foregå ved
Onlinebetaling med
Dankort/Visa Dankort
Mastercard
Maestro
Mobilpay

 

Fortrydelse og afmelding

Manglende betaling bliver ikke betragtet som afmelding.
Framelding til kurser kan ske indtil 14 dage før kursusstart. Det indbetalte beløb vil da blive tilbagebetalt, men med et fradrag på 60 kr. i administrationsgebyr. Tilbagebetaling af kursusgebyr senere end 14 dage før kursusstart er ikke muligt.

Billetter købt til foredrag, udflugter og lign. arrangementer refunderes ikke.
Hvis AOF Nordjylland må aflyse et kursus, foredrag eller øvrigt arrangement, tilbagebetales det fulde beløb.

 

Levering

Kurset, foredraget eller øvrige arrangementer betragtes som leveret ved igangsættelse. Der tages forbehold for ændring af undervisningssted og underviser. 

 

Persondatapolitik

Det er vigtigt for AOF Aalborg at beskytte vores kunders og brugeres personoplysninger og at overholde reglerne i EU´s nye Persondataforordning (GDPR). Du kan læse hele vores persondatapolitik på vores hjemmeside.

 

Forbehold

Der tages forbehold for ændring af underviser, holdstørrelser og undervisningsmetoder, flytning af undervisning og udsættelse af kursusgange ved sygdom og ændringer som følge af eksterne begivenheder, som AOF ikke har indflydelse på (f.eks. ekstremt vejrlig, epidemier, bygningsskader og lovændringer). Der tages forbehold for evt. trykfejl i program og i annonceringen her på hjemmesiden.

FORTRYDELSESRET:
I henhold til forbrugeraftaleloven §18 stk. 2 er tilmeldinger købt via denne hjemmeside ikke omfattet af fortrydelsesretten.

 

Henvendelse

Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal ske til:

AOF NORDJYLLAND
Kayerødsgade 37, 4. sal
9000 Aalborg
CVR-nr. 58101311
Tlf.: 72 13 23 01