AOF aftenskolemakker - For sårbare unge 18 - 30 år

DRØMMEN KAN VÆRE
Drømmer man om at genoptage sit guitarspil,
at lave keramik, male, sy eller måske lærer
spansk, italiensk, mad eller noget helt andet,
så kan den unge nu tilmelde sig én af de mange
aktiviteter, som AOF Nordjylland annoncerer på
www.aof.dk.


AT FÅ EN MAKKER
På kurset får den unge en ”makker”. En makker
er ikke en terapeut eller mentor – det er en frivillig medkursist, der støtter op om den unges
deltagelse, fremmøde og giver praktisk hjælp i
forbindelse med kurset.
Men det er også en person med empati, der kan
indføre en i et trygt fællesskab, opmuntre og
udvise menneskelig omsorg.

STYRKEN ER
Styrken i ”Aftenskolemakker” er at aktiviteten,
som den unge deltager i, ikke er målrettet unge
med psykiske sårbarheder. Relationen mellem
den sårbare unge og den frivillige medkursist
tager sit afsæt i en fælles interesse med
et fagligt udgangspunkt for begge.
Sygdommen hos den unge træder, med andre ord,
i baggrunden og aktiviteten i forgrunden.
Det giver en unik mulighed for en ligeværdig relation,
hvor der skiftes perspektiv fra sygdom og klientgørelse
til deltagelse på kurset på mere lige og ”normale” vilkår.


ØKONOMI
Der gives et tilskud på op til kr. 600,- til den
unge. Tilmelding kan ske til tlf. 72 13 23 01 eller 29 61 77 22,
evt. med hjælp fra en kommunal sagsbehandler,
en social frivillig forening, kollega eller familiemedlem.


HILSE PÅ
Efter tilmeldingen, vil den unge og den frivillige medkursist/makker deltage i et ”hilse på møde”.