Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Vi udbyder forskellige kurser og forløb for unge, som er i gang med en erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Kurserne indeholder emner som pædagogik, psykologi, samfundsfag, kommunikation, konflikthåndtering, sundhed, samarbejde, privatøkonomi, kreative fag og meget andet.

Erhvervsgrunduddannelsen varer i ca. 2 år, og er en uddannelse, hvor eleven skiftevis er på skole og i praktik. Eleven får løn under hele uddannelsen. For at starte på uddannelsen skal forløbet godkendes af kommunens EGU-vejleder.

Kurserne  retter sig mod unge, som er i gang med en erhvervsgrunduddannelse. Vi har kurser målrettet elever inden for pædagogisk- og plejeorienterede brancher, samt kurser, som henvender sig til EGU-elever indenfor andre brancher, som ejendomsservice, vej og park, gartner, køkken mv.

Udfold beskrivelse

Adresser

  • EGU-huset
    Taastrup Hovedgade 35
    2630 Taastrup

Tlf.: 20 10 24 71

Yderligere information om kurset

Hos AOF Vestegnen udbyder vi forskellige kurser og forløb for unge, som er i gang med en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Vi retter os mod forskellige brancher, fra pædagogmedhjælpere, social- og sundhedsmedhjælpere, gartnerelever, pedelmedhjælpere mv.

Erhvervsgrunduddannelsen varer i ca. 2 år, og er en uddannelse, hvor eleven skiftevis er på skole og i praktik. Eleven får løn under hele uddannelsen. For at starte på uddannelsen skal forløbet godkendes af kommunens EGU-vejleder.