Forberedende voksenundervisning start (FVU Start)

Hvis du har brug for at blive bedre til at tale dansk og kende flere danske ord, kan du få hjælp hos os.

Vi underviser unge og voksne med dansk som andetsprog, der har behov for at kunne kommunikere mere sikkert på dansk. Det er gratis. Sammen med en lærer finder du ud af, om forberedende voksenundervisning start er noget for dig, og om du kan gå om dagen eller om aftenen.

Vi tager udgangspunkt i det, du gerne vil være bedre til. Du kan selv få indflydelse på, hvilke emner du vil arbejde med fra din hverdag.

I undervisningen arbejder vi med almindeligt dansk. Vi øver os i at føre en almindelig samtale. For eksempel kan du lære at præsentere dig selv og din familie eller fortælle om din bopæl, dine fritidsinteresser eller dit arbejde.

Undervisningen handler også om mimik og kropssprog, og du får kendskab til det danske samfund, arbejdsmarkedet, traditionerne og kulturen.  

En del af undervisningen handler også om IT, så du får nemmere ved at bruge en computer og færdes på nettet.

Du får også undervisning i den slags dansk, der bliver talt på virksomhederne, og vi ser på, hvordan vi forstår enkle mundtlige og skriftlige beskeder. Vi kigger også på instruktioner og prøver at udfylde skemaer.   

Undervisningen i forberedende voksenundervisning start er ikke delt op i trin. Når du har gennemført FVU Start, har du mulighed for at fortsætte din danskundervisning på FVU trin 1.

Du kan gå til undervisning, mens du er på dagpenge.

Kontakt os og hør hvordan du kommer i gang.

Udfold beskrivelse

Adresser

  • Enghavevej 20, 1.sal, 7100 Vejle

Tlf.: 76117702

Yderligere information om kurset

Holdoversigt - OBU og FVU - 2018

Læseværkstedets åbningstider

Læseværkstedet har åbent alle formiddage fra kl. 8-12 således at undervisningen kan planlægges individuelt når det passer Jer.

Opstart 28. maj 2018

Økonomi

Undervisningen er gratis for borgere der deltager frivilligt og ikke er omfattet af en jobplan.

Sproglig screening

Der er skal inden kursusstart ske en sproglig screening af deltageren. Deltageren skal kunne tale lidt dansk, da undervisningen foregår på dansk.

Vil du vide mere?

Har du brug for yderligere information og tilmelding til interview og sproglig screening, kontakt:

Tina Slot Espersen
tse@aofsydjylland.dk
Telefon: 76 11 77 02

Tilmelding til FVU Screening

Før du kan deltage på et FVU kursus skal du igennem en screening der viser hvilket trin du skal deltage på. Vi afvikler FVU screening i hele vores område. Du kan tilmelde dig online her:

https://aofsydjylland.onlinebooq.dk